Jesteś tutaj: Strona główna > Konkursy > Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza
Dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 

Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza

Twórcą była niezapomniana nauczycielka mgr inż. Halina Olesińska, która swoim zaangażowaniem i działalnością pedagogiczną zainspirowała uczniów: Adama Amrozy i Tomasza Wiśniewskiego do nauki i pracy w tak innowacyjnych warunkach. Podjęte działanie zostało zaakceptowane przez ówczesną dyrekcję Szkoły. Pierwsze lata pracy Komitetu Organizacyjnego dawały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności uczniom jedynie płockich szkół ponadpodstawowych. W następnych latach zmagali się również uczniowie szkół z sąsiednich województw.

Rok 2000 jest szczególnym czasem dla Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza. Komitet Organizacyjny Konkursu podjął współpracę z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Rok 2003 zaowocował współpracą z Wydziałem Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Konkurs ten nie stanowi konkurencji dla olimpiady chemicznej gdyż ma znacznie inny od olimpiady charakter. Tematy zadań olimpijskich znacznie wybiegają poza zakres materiału szkoły średniej i stąd szanse powodzenia w olimpiadzie chemicznej mają tylko nieliczni.

Organizatorzy Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza zakładają, że każdy dobry uczeń szkoły ponadgimnazjalnej jest w stanie przygotować się do udziału w zawodach.

Uczeń startujący w zawodach powinien mieć dobrze opanowane podstawy chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, podstawowe typy obliczeń chemicznych oraz znać podstawy analizy jakościowej.

Przygotowując się do zawodów należy zwrócić uwagę na ugruntowanie podstawowych praw, pojęć, pisania równań cząsteczkowych i jonowych, znajomość właściwości pierwiastków i związków. Istotnym problemem jest opanowanie własności grup funkcyjnych związków organicznych i umiejętność pisania syntez wieloetapowych. Dobre przygotowanie teoretyczne stanowi ważny element w rozwiązywaniu zadań rachunkowych i problemowych. Zawodnicy powinni opanować technikę przeliczania stężeń roztworów, ustalania wzorów związków chemicznych.

Mamy nadzieję, że udział w Konkursie Chemicznym im. Ignacego Łukasiewicza na pewno przyczyni się do zwiększenia zainteresowania chemią wśród młodzieży i niektórzy zdecydują się studiować tę ciekawą dyscyplinę naukową.

 

Szanowni Państwo !!!
Od roku szkolnego 2015/2016 rozpoczynamy edycję Konkursu Chemicznego "Chemik" dla uczniów szkół gimnazjalnych. Mamy nadzieję, że będzie się on cieszył zainteresowaniem nie mniejszym, niż edycja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Więcej informacji na temat Konkursu można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:

 

      
   
dla uczniów szkół
gimnazjalnych
dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych